بایگانی دسته‌ی: نمایشگاه

سومین همایش دوسالانه ارگونومی ایران – ۲۵ و ۲۶ مهرماه سال ۱۳۹۷

سومین همایش دوسالانه ارگونومی ایران

حضور «تولیدی روپوش پزشکی بصیرت» در سومین همایش دوسالانه ارگونومی ایران – ۲۵ و ۲۶ مهرماه سال ۱۳۹۷ همانگونه که استحضار دارید، انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و دیگر نهادهای مرتبط “سومین همایش دوسالانه ارگونومی ایران” را در تاریخ 25 و […]