نمایش دادن همه 4 نتیجه

نمایش 9 24 36

زیر لیوانی آکواریومی طرح دندان پزشک

50,000تومان
لاین اکسسوری تولید شده توسط  "تولیدی روپوش پزشکی بصیرت" میباشد. امروزه زیرلیوانی ها نه تنها به عنوان محافظ بین لیوان و سطح میز بلکه به عنوان یک محصول تزئینی هم کاربرد های فراوانی دارند که به میز کار شما رنگ و جلوه می بخشند و همچنین این محصول دست ساز، میتواند هدیه خاصی برای متخصصین و دندان پزشکان به خصوص برای قدردانی از زحماتشان در مناسبتهایی مانند روز پزشک باشد.

زیر لیوانی آکواریومی طرح چشم پزشک

40,000تومان
لاین اکسسوری تولید شده توسط  "تولیدی روپوش پزشکی بصیرت" میباشد. امروزه زیرلیوانی ها نه تنها به عنوان محافظ بین لیوان و سطح میز بلکه به عنوان یک محصول تزئینی هم کاربرد های فراوانی دارند که به میز کار شما رنگ و جلوه می بخشند و همچنین این محصول دست ساز، میتواند هدیه خاصی برای متخصصین و چشم پزشکان به خصوص برای قدردانی از زحماتشان در مناسبتهایی مانند روز پزشک باشد. از تماس این محصول با الکل خودداری نموده و میزان مقاومت آن نسبت به گرما تا دمای 60-70 درجه سانتیگراد  میباشد.

زیر لیوانی آکواریومی طرح شیمی

40,000تومان
لاین اکسسوری تولید شده توسط  "تولیدی روپوش پزشکی بصیرت" میباشد. امروزه زیرلیوانی ها نه تنها به عنوان محافظ بین لیوان و سطح میز بلکه به عنوان یک محصول تزئینی هم کاربرد های فراوانی دارند که به میز کار شما رنگ و جلوه می بخشند و همچنین این محصول دست ساز، میتواند هدیه خاصی برای متخصصین و چشم پزشکان به خصوص برای قدردانی از زحماتشان در مناسبتهایی مانند روز پزشک باشد. از تماس این محصول با الکل خودداری نموده و میزان مقاومت آن نسبت به گرما تا دمای 60-70 درجه سانتیگراد  میباشد.

زیر لیوانی آکواریومی طرح پرستار

50,000تومان
لاین اکسسوری تولید شده توسط  "تولیدی روپوش پزشکی بصیرت" میباشد. امروزه زیرلیوانی ها نه تنها به عنوان محافظ بین لیوان و سطح میز بلکه به عنوان یک محصول تزئینی هم کاربرد های فراوانی دارند که به میز کار شما رنگ و جلوه می بخشند و همچنین این محصول دست ساز، میتواند هدیه خاصی برای پرستاران به خصوص برای قدردانی از زحماتشان در مناسبتهایی مانند روز پرستار باشد. از تماس این محصول با الکل خودداری نموده و میزان مقاومت آن نسبت به گرما تا دمای 60-70 درجه سانتیگراد  میباشد.

اکسسوری

دسته بندی اکسسوری پزشکی