روپوش رستوراني – گارسوني مغزی دوزی

130,000تومان

روپوش گارسوني توليد شده توسط توليدي روپوش پزشكي بصيرت؛ دوخته شده از پارچه ترگال كج راه. الياف به كار گرفته در ترگال مقاومت روپوش را باعث مي شود.  به منظور تنوع بيشتر در اين محصول، از رنگهاي متنوعي جهت مغزي دوزي اين محصول استفاده شده است.

اصالت ضمانت کالا